НАЧАЛО УСЛОВИЯ ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

ВСУ "Черноризец Храбър" предлага нов формат на приемни изпити за подбора на своите студенти за специалност "Психология" - онлайн кандидатстване.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ЕСЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПСИХОЛОГИЯ:

  1. Какво очаквам от обучението си в магистърска програма по психология?
  2. Професията „психолог“ в съвременния свят.
  3. Психологията в моя живот и моята професия.
  4. „Само любов не стига...“ (за значението на психологическото познание при решаването на проблеми).
  5. С какво ми помага психологията да опозная себе си и другите?