Начало Условия Теми Есето като жанр ВходРегистрация

Опитът, който се натрупа във ВСУ "Черноризец Храбър", показа, че разработката на есе е най-удачната форма за прием в някои специалности в университета, защото разкрива ерудицията, културата и най-вече самостоятелното творческо мислене на младите хора.

В писането на есе могат да се фокусират всички знания на един културен човек: исторически, философски, политически, литературни, икономически и други. По начина на своето "съществуване" есето показва достигнатата степен на духовно развитие на автора, богатството на неговата мисъл, силата на неговото въображение, многообразието на художествените средства, с които ги представя пред читателя.

Всичко това е в основата, Академичният съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" да обяви конкурс - есе. Резултатите от проверката на есето ще формира оценка, която ще бъде зачетена като оценка за положен кандидатстудентски изпит по Есе на общественозначима тема, за специалностите, по които е обявен прием за учебната година.