Начало Условия Теми Есето като жанр ВходРегистрация

Теми на Конкурса за кандидатстудентска кампания 2021/2022 г.
Всеки участник има право да депозира есе във всяка от обявените сесии на Конкурса, като не се допуска повторно участие по вече депозирана тема.

Раздел 1: Гражданинът, гражданското общество и правовата държава
 1. Нравственост, морал, етика, право - пресечни точки.
 2. Справедливостта – цел и принцип на правото.
 3. Държавата – обединение на свободните членове на гражданското общество.
 4. Моите права като гражданин - съвършената защита
 5. Правовата държава – условие за съществуване и развитие на гражданското общество
 6. Гражданското съзнание – има ли свобода без отговорност?

Раздел 2: България и глобалният свят
 1. България – единство от многообразие.
 2. Българинът в глобалния свят.
 3. Европейският съюз – символ и възможности.
 4. България – ключова страна в Европа с потенциал за транснационално образование.
 5. Спортът като повод за национална гордост и личностно израстване.
 6. Европа без граници – заплаха или стимул за духовната и културната идентичност на европееца?

Раздел 3: Проблеми на дигиталния свят
 1. Социалните мрежи – възможности и заплахи.
 2. Дилемата свобода или сигурност в дигиталния свят.
 3. Риалити телевизията – носител на забавление и социална промяна.
 4. Идентичност в дигиталния свят.
 5. Винаги свързани в дигиталния свят – вдъхновение или проклятие.
 6. Дали цената на машините, които „мислят“, не са хората, които вече не мислят?

Препоръчителна литература:
 1. Близнашки, Георги. Общо учение за Конституцията. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019.
 2. Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011.
 3. Ефтимова, Андреана. Медиен език и стил: теория и съвременни практики. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014.
 4. Желязкова, Димитрия. Как да пишем есе: Теория и практика. Есета на кандидат-студенти. Откъси от творби на утвърдени имена в есеистиката. София: Ариадна, 2009.
 5. Йорданова-Панчева, Юлия. Библиография по дигитална култура. http://e-scriptum.com/bibliografia_digitalna_kultura
 6. Кръстев, Иван. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. София: Обсидиан, 2017.
 7. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. http://www.newmedia21.eu/