Начало Условия Теми Есето като жанр ВходРегистрация

Теми на Конкурса за кандидатстудентска кампания 2018/2019 г.
Всеки участник има право да депозира есе във всяка от обявените сесии на Конкурса, като не се допуска повторно участие по вече депозирана тема.

1. Глобализацията – какво е това? Какви са според вас нейните добри и лоши страни?
2. Обяснете понятието „китайски капитализъм”.
3. Как се чувствате вие като гражданин на държава – членка на Европейския съюз?
4. Заплашва ли ни световна екологична катастрофа?
5. Тероризмът – заплаха за националната сигурност.
6. Противодействието на организираната и трансграничната престъпност – гаранция за защита на националната сигурност.
7. Какви са аргументите ми „за” и „против” политиката на държавата в сферата на образованието (сигурността, културата, туризма, външната политика, спорта и др.)? (По избор)
8. Как разбирам своите права и отговорности в живота – личен, социален, професионален? (По избор)
9. Ролята на гражданското общество за интегрирането на бежанците в България.
10. Кое ме кара да се чувствам свободен човек?
11. Психология на общуването в онлайн среда.
12. Могат ли социалните мрежи да заменят социалната реалност?
13. Образование или кариера? Или и двете?
14. Как си представям печелившата България – на туризма, на търговията, на индустрията, на високите технологии?
15. Ролята на спорта за изграждане на националното самочувствие.
16. Довършете мисълта: „Избрах да остана в България...”.
17. Довършете мисълта: „Ако бях министър на икономиката, образованието, МВР, МВнР, отбраната, спорта, туризма, регионалното развитие, здравеопазването, социалните грижи и т.н. (по избор), щях да...”.
18. Колко дълго мога да живея без GSM, TV, Интернет?
19. Как си представяте своя живот след 10 години?
20. Селфи! Автобиография или история?